Redacția

Motto-ul

“Fiecare limbă spune lumea în felul ei. Fiecare clădește lumi și anti-lumi în maniera sa.
Poliglotul este un om mai liber.”
“Every language tells the world in its own way.
Each one builds worlds and anti-worlds in its own way. The polyglot is a freer man.”
“Chaque langue dit le monde à sa façon. Chacune édifie des mondes et des anti-mondes à sa manière. Le polyglotte est un homme plus libre.”
“Jede Sprache beschreibt die Welt auf ihrer eigenen Art.
Jeder baut Welten und Gegenwelten auf seiner Art. Ein Polyglott ist ein freier Mensch.”
Rudolf Steiner

Despre proiect

Proiectul “Tânărul poliglot” s-a nascut din dorința profesorilor și elevilor de a stimula pasinunea pentru limbi moderne şi comunicarea online prin alte mijloace decât cele clasic şcolare.
Astfel ne-am gândit să proiectăm o revistă şcolară online cu referire la domeniul cultural-artistic care să promoveze interdisciplinaritaatea şi transdisciplinaritatea dar şi realitatea socială, culturală a comunităţii din oraşul Caransebeş.
Este clar că, în contextul unei educatii europene, e nevoie de a exersa comunicarea plurilingvă, iar revista online “Tânărul poliglot” este o cale de rezolvare atractivă, motivantă atât pentru elevii celor două licee, Colegiul Național “C. D. Loga” Caransebeș şi Colegiul Național “Traian Doda”, cât şi pentru profesorii lor.
Suntem convinşi că revista online “Tânărul poliglot” va dezvolta pasiunea şi capacitatea eleviilor noştri de a creea site-uri web precum şi competenţa de comunicare lingvistică.

Redacția revistei școlare Tânărul Poliglot

2016 – 2017

Catedra de limbi străine:

Limba engleză:

prof. Bistrian Sanda – Colegiul Național “C.D. Loga” Caransebeș
prof. Dăguţă Diana – Colegiul Național “C.D. Loga” Caransebeș
prof. Ghera Isabella – Colegiul Național “C.D. Loga” Caransebeș
prof. Măcineanu Laura – Colegiul Național “C.D. Loga” Caransebeș
prof. Lala Lidia – Colegiul Național “Traian Doda” Caransebeș
prof. Rosocha Larisa – Colegiul Național “Traian Doda” Caransebeș
prof. Tămășilă Andreea – Colegiul Național “Traian Doda” Caransebeș

Limba franceză:

prof. Preda Elena – Colegiul Național “C.D. Loga” Caransebeș
prof. Rusulescu Camelia – Colegiul Național “C.D. Loga” Caransebeș
prof. Semcici Daniela – Colegiul Național “Traian Doda” Caransebeș
prof. Fiedler Rodica – Colegiul Național “Traian Doda” Caransebeș

Limba germană:

prof. Bireescu Helga – Colegiul Național “C.D. Loga” Caransebeș
prof. Hurduzeu Hanelore – Colegiul Național “C.D. Loga” Caransebeș
prof. Schwagerl Martin – Colegiul Național “C.D. Loga” Caransebeș
prof. Adam Andreea – Colegiul Național “Traian Doda” Caransebeș
prof. Buca Andra – Colegiul Național “Traian Doda” Caransebeș

Echipa tehnică

prof. Miclău Alexandra – Colegiul Național “C.D. Loga” Caransebeș, Colegiul Național “Traian Doda” Caransebeș, informatică
Tehnoredactare: prof. Daniel Pascal, Iorga Delia – laborant și Suru Senia – secretar – Colegiul Național “Traian Doda” Caransebes