Tipologia romanului

CUVÂNT ÎNAINTE

Pentru adolescentul dornic de libertate, romanul aduce un univers nelimitat, este „povestea fără sfârșit”, în care cititorul se confundă cu eroul ce își învinge temerile.

Pentru elevul de clasa a XII-a, romanul este specia literară complexă, ce provoacă la discurs și la dezbatere, nevoi ale oricărei ființe sociale.

          „Tipologia romanului” este o suită de texte ce prezintă structura unor cărți și analizează elementele universului românesc înfățișat. Fiecare prezentare de carte a urmărit anumite etape, facilitând astfel efortul de a lucra cu textul, efort care, nu de puține ori, îi pare insurmontabil elevului.

          Așadar, articolele următoare îndeplinesc două funcții: pe de o parte, aduc aminte de opere-reper în bibliografia de liceu, pe de altă parte, oferă modele de structurare a unui eseu, cerință  existentă în programa de examen.

                                                                                                    prof. Ana Borcean

Baltagul

Adela

Ion

Pădurea spânzuraților

Enigma Otiliei

Maitreyi

Concert din muzică de Bach

Fata cu palton

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război